• İstiklal Mah. 2663. Sk. No: 3/1 Esenyurt/İSTANBUL


Sıcak daldırma galvaniz (SDG) erimiş çinko havuzu içine çeliğin daldırılması işlemidir. Benzer korozyon önleme yöntemlere göre daha belirgin avantajı vardır. Çelik malzeme çinko havuzu içinde iken, erimiş çinko ile reaksiyona girer ve çeliğe üstün bir koruma sağlayan bir alaşım kaplama oluşur. Sıcak daldırma galvanizli (SDG) bir ürün, herhangi bir bakım veya onarım gerektirmeden yıllarca kalabilir.

Hemen hemen tüm metaller için korozyonun nedenleri ve oluşma mekanizması aynıdır. Ana neden ve oluşma mekanizması elektro-kimyasal nedenlere dayanırken, değişen parametre nedeniyle farklı metaller üzerindeki etki karakteristiği de değişiklik gösterir.
Korozyon yapısal çelik için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Korozyon oluşumu; farklı atmosferik ortamların sonucu olan paslanma ile başlayıp korunmayan yüzeylerde korunanlara nazaran daha hızlı artarak gerçekleşmesiyle sonuçlanır.

Atmosferik şartlar sonucunda oluşan korozyon kimyasal bir bozunmadır. Demir ve çelik malzemeler bulundukları bu farklı atmosferik koşullardan etkilenerek fiziksel, kimyasal, elektriksel ve diğer özelliklerini yitirirler. Dolayısıyla korozyon sonucu oluşan paslanma, sadece görüntü bozukluğu olmayıp aynı zamanda metali aşındıran, kullanım ömrünü azaltan kimyasal bir reaksiyondur.
Demir – çelik atmosfer ortamında en hızlı okside olup tahribata uğrayan metallerdir. Bu yüzden çelik yüzeylerin temel olarak atmosfer ile temasından korunmasını sağlayan en etkili, ekonomik ve kesin olan çözüm sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile çinko kaplanmasıdır.

Sıcak daldırma galvaniz kaplama, çelik ve demirin eriyik çinkoya daldırmak suretiyle kaplanmasına denilmektedir. Malzemenin tüm yüzeyi en kritik noktalara kadar çinko ile kaplanmaktadır. Önceleri parlak bir görünüşe sahip olan kaplama yüzeyi zamanla matlaşarak  mat gri renkte koruyucu bir çinko tabakası oluşturur.

Sıcak Daldırma Galvanizleme, erimiş çinko banyosuna daldırılan demir ve çelik malzemelerin yüzeyine çinko ve çinko bileşikleri içeren koruyucu bir kaplama yapma işlemidir. Koruyucu kaplama genellikle birkaç tabakadan meydana gelir. Temel metale yakın olanlar, demir-çinko bileşiklerinden meydana gelmiştir. Üst üste yer alan bu tabakaların en dışında tamamen çinkodan meydana gelen bir tabaka yer alır.

Sıcak Daldırma Galvaniz yöntemiyle çinko kaplanan malzemelerde Fe-Zn arasında gelişen reaksiyonlar sonucunda kaplama içerisinde Fe –Zn fazları oluşmaktadır.( eta, zeta, delta, gama ) Çeliğin tabanından başlayarak, her tabaka dış yüzeye kadar yükselen oranlarda çinko içerir. Bu yüzden ana metal ile kaplama arasında güçlü bir bağ sağlayan Fe-Zn fazlarına doğru kademeli bir geçiş vardır. En üst katman çinko tabakasıdır ve parlaklığı sağlar. Bu tabaka zamanla atmosferik şartlarda kendisini doğaya bırakır, parlaklık kaybolur. İşte bu aşamadan sonra ikinci katman olan zeta katmanı asıl korumayı sağlar.

+905331381484